Piotr Korczowski - Kancelaria Adwokacka Kancelaria O Nas Zakres usług Kontakt
Piotr Korczowski - Kancelaria Adwokacka

Zakres usług

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług we wszystkich dziedzinach prawa.
Klientami Kancelarii są za równo osoby fizyczne jak i prawne.
Kancelaria przyjmuje i prowadzi indywidualne sprawy jak również stałą obsługę prawną przedsiębiorców. Udziela również doraźnych porad prawnych.

Do przedmiotowego zakresu świadczonych usług należy m.in.:
- prawo cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, redagowanie umów, sprawy reklamacyjne),
- prawo rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, alimenty, o podział majątku dorobkowego małżonków),
- prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
- prawo nieruchomości (m.in. sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, służebności w tym drogi koniecznej, wnioski o wpisy w księgach wieczystych),
- prawo gospodarcze (m.in. pozwy o zapłatę, przygotowywanie umów, postępowanie reklamacyjne),
- prawo administracyjne ( m.in. odwołania i skargi na decyzje organów administracji),
- prawo karne (m.in. udzielanie porad prawnych i reprezentowanie klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego, w prokuraturze i w sądzie).

Kancelaria prowadzi również w pełnym zakresie zleconą windykację należności począwszy od wezwania dłużnika do zapłaty, prowadzenia negocjacji i redagowania porozumień dotyczących sposobu zapłaty długu, przygotowania i prowadzenie spraw w sądzie, na postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym kończąc.

Do zakresu działalności Kancelarii należy prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.
Korzyścią takiego rozwiązania jest uzyskanie przez przedsiębiorcę, w zamian za ryczałtowy, miesięczny abonament,  możliwości bieżącego korzystania z porad i konsultacji prawnych, telefonicznie lub w siedzibie firmy, bez dodatkowych opłat.
W ramach obsługi Kancelaria przygotowuje również i prowadzi wszelkie sprawy prawne przedsiębiorcy, reprezentując go w sądach i przed innymi organami.

 
Kancelaria Adwokacka - Piotr Korczowski 3go Maja 32/4, Rzeszów
 
Piotr Korczowski - Kancelaria Adwokacka